RJEŠENJE o odobravanju financijske potpore za 2019. godinu udrugama čiji su projekti od interesa za Grad Viroviticu

Rješenje o odobravanju financijske potpore iz Proračuna Grada Virovitice za 2019. godinu udrugama čiji su projekti od interesa za Grad Viroviticu

Podijelite sadržaj

Grad Virovitica