Poziv na ponovnu javnu raspravu o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Športsko-rekreacijske zone

Javni uvid – od 17. do 25. srpnja 2019.

Javno izlaganje – 19. srpnja 2019.

Poziv za ponovnu javnu raspravu

Naslovna_Prijedlog

UPU_ŠRZ_1_KORIŠTENJE_PRIJEDLOG_ponovljena-Model

UPU_ŠRZ_2_1_PROMET_PRIJEDLOG_ponovljena-Model

UPU_ŠRZ_2_2_VODOOPSKRBA_PRIJEDLOG_ponovljena-Model

UPU_ŠRZ_2_3_ODVODNJA_PRIJEDLOG_ponovljena-Model

UPU_ŠRZ_2_4_PLINOOPSKRBA_PRIJEDLOG_ponovljena-Model

UPU_ŠRZ_2_5_ELEKTROOPSKRBA_PRIJEDLOG_ponovljena-Model

UPU_ŠRZ_2_6_TELEKOMUNIKACIJE_PRIJEDLOG_ponovljena-Model

UPU_ŠRZ_3_UVJETI_KORIŠTENJA_PRIJEDLOG_ponovljena-Model

UPU_ŠRZ_4_UVJETI_GRADNJE_PRIJEDLOG_ponovljena-Model

UPU_ŠRZ_obrazloženje_PRIJEDLOG_ponovljena

UPU_ŠRZ_odredbe_PRIJEDLOG_ponovljena

 

Podijelite sadržaj

Grad Virovitica