Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Športsko-rekreacijske zone

Javni uvid – od 5. lipnja do 5. srpnja 2019. godine

Javno izlaganje – 3. srpnja 2019. godine

Poziv na javnu raspravu

NASLOVNA – prijedlog

UPU_ŠRZ_1_KORIŠTENJE – prijedlog

UPU_ŠRZ_2_1_PROMET_prijedlog

UPU_ŠRZ_2_2_VODOOPSKRBA – prijedlog

UPU_ŠRZ_2_3_ODVODNJA – prijedlog

UPU_ŠRZ_2_4_PLINOOPSKRBA- prijedlog

UPU_ŠRZ_2_5_ELEKTROOPSKRBA – prijedlog

UPU_ŠRZ_2_6_TELEKOMUNIKACIJE – prijedlog

UPU_ŠRZ_3_UVJETI_KORIŠTENJA – prijedlog

UPU_ŠRZ_4_UVJETI_GRADNJE – prijedlog

UPU_ŠRZ_obrazloženje – prijedlog

UPU_ŠRZ_odredbe – prijedlog

Podijelite sadržaj

Grad Virovitica