Poziv na ponovljenu javnu raspravu: Urbanistički plan uređenja središta Virovitice

Javni uvid: 24. travnja – 2. svibnja

Javno izlaganje: 26. travnja

Poziv preuzmite OVDJE

OZNAKA IZMJENA_UPU središta VT_

KORISTENJE I NAMJENA POVRŠINA_UPU središta VT

PROMETNA MREŽA_UPU središta VT

NAČIN I UVJETI GRADNJE_UPU središta VT

SAŽETAK ZA JAVNOST_UPU središta VT

TEKSTUALNI DIO_UPU središta VT

 

Podijelite sadržaj

Grad Virovitica