Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija na području Grada Virovitice

Virovitica, 25. travnja 2008.

Poziv za nadmetanje za deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju na području Grada Virovitice objavljen je 25. travnja 2008. u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Dokumentaciju za nadmetanje možete preuzeti sa linka sa desne strane.

Deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija na području Grada Virovitice

Podijelite sadržaj

Grad Virovitica