KONTAKT

Ksenija Malčec

Tel: 033 725 980
Fax: 033 722 522
grad@virovitica.hr

Prijavite Gradskoj upravi nedostatke, hitne popravke, otklanjanje nedostataka na cestama, javnoj rasvjeti, nogostupima, javnim površinama, drveću, kanalizaciji, vodovodu, plinu, parkiralištima, fasadama… ONLINE

RADNO VRIJEME

radnim danom: 7-15h, 15-7h automatska sekretarica | vikendom: 0-24h automatska sekretarica

KOMUNALNI REDAR

Tomislav Mikulić, ing.agr.

Tel: 033 721 245
Mob: 099 310 69 36
tomislav.mikulic@virovitica.hr

…računi za komunalnu naknadu, komunalni doprinos, najamninu stana, otkup stana, zakup javne površine, porez na kuću za odmor, odvoz otpada, naknada za grobno mjesto, toplinsku energiju, pričuvu zgrade, za vodu, porez na tvrtku, zakup mjesnih domova, zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada…

Najveći poticaj i olakšica ulaganja u Poduzetničke zone grada Virovitice jesu što je zemljište moguće kupiti po 1kn/m2 za proizvodne djelatnosti, komunalni doprinos i komunalna naknada su jedne od najnižih u Republici Hrvatskoj, te pratimo i pomažemo u dobivanju dozvola koje su potrebne za izgradnju gospodarskih projekata na području Grada Virovitice.

UPRAVNI ODJELZA GOSPODARSTVO I RAZVOJ GRADA VIROVITICE

Telefon: 033 721 988, 033 721 981
E-mail: gospodarstvo@virovitica.hr